El marketing en una economia global

El marketing en una economia global

Los cambios constantes obligan a los profesionales del marketing y ventas a reconsiderar sus filosofías, conceptos y herramientas para llegar a la excelencia empresarial. Sólo las empresas y organizaciones capaces de adaptar y ajustar sus políticas de marketing a los cambios del mercado serán capaces de salir adelante.

Carlo Maria Gallucci, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, va ingressar com a acadèmic de número a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona-1914 (RAED) durant una cerimònia que es va celebrar a Barcelona dimarts passat, 13 de febrer. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “La función del marketing en la empresa y en la economía”. Li va respondre, en nom de la RAED, l’acadèmic de número Jaime Rodrigo de Larrucea.

«Com un procés actiu, el màrqueting té un nombre de tasques necessàries per al funcionament efectiu d’una economia de mercat»

Catedràtic i vice-rector de la Universitat Ramon Llull i professor de l’escola de negocis ESADE, Gallucci va exposar al seu discurs els principals conceptes del màrqueting entès tant com una filosofia de negocis com un procés orientat a l’acció que marca el ritme de l’economia i influeix decisivament en el seu desenvolupament fins al punt que avui en dia economia i màrqueting resulten indissociables. “Com un procés actiu, el màrqueting té un nombre de tasques necessàries per al funcionament efectiu d’una economia de mercat, i la importància i complexitat d’aquestes tasques ha evolucionat amb els canvis en la tecnologia, l’economia, la competitivitat i l’entorn digital i internacional. Aquests canvis han tingut conseqüències en l’àmbit administratiu de l’empresa i, particularment, en la pròpia funció de màrqueting”, va iniciar el nou acadèmic la seva exposició.

“El màrqueting és publicitat, promoció i vendes, però també és un conjunt d’eines d’anàlisi, mètodes de previsió de vendes, models de simulació i estudis d’investigació de mercat utilitzats per desenvolupar un acostament prospectiu i més científic a l’anàlisi de les necessitats de la demanda -va argumentar Gallucci-. Però per sobre de tot això és el promotor i arquitecte de la societat de consum”.

Després de repassar l’evolució del màrqueting i el seu paper en una economia globalitzada, el nou acadèmic va ressenyar els valors i conceptes emergents als quals assistim per traçar el seu desenvolupament en un futur immediat.

L’acte d’ingrés va estar encapçalat pel president de la RAED, Alfredo Rocafort, i els rectors de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garell; de la Universitat de Vic, Jordi Montaña; de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Armand Puig, i de la Universitat Internacional de Catalunya, Javier Gil Mur, també acadèmic de número de la RAED. També hi van assistir, entre d’altres personalitats, els cònsols generals de França, Japó, Hongria i Txèquia a Barcelona.